Vælg en side

Når du følger skiltet til Langli, så kommer du ud til vadestedet, hvor man i kort tid om sommeren, kan gå over ved lavvande – men pas på, vadehavet skal betrædes med respekt, det er ikke sjovt at blive fanget af højvande, og skal overnatte på Langli. Så orienter dig på Miljø og Fødevareministeriet. Du SKAL sætte dig ind i naturen på Langli, inden du begiver dig derover, så du ved, hvad du må og ikke må, på den smukkede frede Ø.

Langli er der tilknyttet en del historie, Blandt andet skulle Danmarks dyreste Telefonledning være lagt derover i 1980´erne. De sidste fastboende forlod Langli i ____, Den gamle skole er i dag stadigt på Langlig, den fungerede som skole indtil _____.

Denne tekst er under udarbejdning, derfor mangler der lidt info, det kommer efterhånden som det bliver indsamlet.

Hunde må ikke medbringes på Langli.